Alle nye ledere inviteres til et introduktionsforløb inden for de første måneder efter ansættelse. Formålet er at give dig som ny leder den bedst mulige start ved at bygge bro mellem de erfaringer, du kommer med, og de opgaver, der ligger i din nye ledelsesopgave her i Middelfart Kommune.

Vi afholder lederintroduktion med følgende formål:

  • Give nye ledere den bedst mulige start i Middelfart Kommune.
  • Sikre at nye ledere har kendskab til baggrunden for vores værdier, politikker og interne procedurer.
  • Skabe netværk for nye ledere.

Udover den fælles lederintroduktion skal alle ledere deltage i:

  • Intro til løn, økonomi, indkøb og personalejura
  • Intro til HR & arbejdsmiljø
  • Intro til klima og bæredygtighed
  • Introduktion til IT
Cirkeldiagram over de seks elementer i lederintroduktionen


Fælles lederintroduktion:
Vores identitet, værdier, visioner og centrale procedurer.

HR og Arbejdsmiljø: Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø for dig og dine ansatte. Vi er arbejdsmiljøcertificeret efter ISO 45001 standarden, og det stiller krav til dig og din arbejdsmiljøgruppe.

IT-platform: Det kan/må du, når det kommer til governancemodel, IT-udstyr, IT-systemer.

Klima og Bæredygtighed: Ledelsesmæssige muligheder og værktøjer til at arbejde med klima og bæredygtighed, som en del af din ledelsesopgave.

Økonomi, Indkøb, Løn og Personalejura: Retningslinjer og hjælp til ledelsestilsyn, indkøbssystem, lønsystemet, sygefravær, tjenstlige forløb og afskedigelse.

Lokal introduktion: Her er forløbet individuelt og tilpasset din aktuelle situation.