Bemærk, der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.

At følge beboerne og gøre en forskel hører til blandt de oplevelser, der betyder noget i hverdagen for Monica, der er i gang med uddannelsen til social- og sundhedsassistent.

En uddannelse med høj faglighed

Uddannelsen som social- og sundhedsassistent er for dig, der gerne vil arbejde med mennesker. Du får høj faglighed og kompetencer, der gør dig i stand til at danne overblik og tage ansvar. Du er den, som tidligt observerer ændringer i borgernes mentale og fysiske helbred, og du bidrager til, at de kan leve et værdigt liv.

Som social- og sundhedsassistent bruger du hver dag din faglighed til at gøre en forskel for borgere, der har brug for professionel sygepleje og omsorg. Kernen i arbejdet som social- og sundhedsassistent er sygepleje, træning og omsorg for borgere i deres sygdoms- eller behandlingsforløb. Du kender til årsager, symptomer og behandling af sygdomme, observerer og reagerer på ændringer i borgerens tilstand. Du løser opgaver i grundlæggende sygepleje både på egen hånd og i samarbejde med f.eks. sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere, læger og ergo- og fysioterapeuter. Du håndterer medicin selvstændigt og kan også tage ansvar for opgaver og koordinere teams og informationer på tværs af sundhedspersonale.

Gode grunde til at blive social- og sundhedsassistentelev:

  • Du er ansat på elevkontrakt og får løn under uddannelsen i både skole- og praktikperioderne. Læs mere på www.foa.dk.
  • Du er garanteret praktikpladser, når du starter på uddannelsen
  • For at få en tæt og personlig vejledning i dit uddannelsesforløb bliver du tilknyttet en uddannelseskoordinatorer
  • Din uddannelseskoordinator vil følge dig gennem hele uddannelsen, og sammen med skolen har uddannelseskoordinatoren ansvaret for at sikre gode rammer for læring

Bemærk, der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.

Efter i mange år at have solgt dametøj i en tøjbutik, fik Dorte lyst til at prøve en ny vej. Hun er nu i gang med uddannelsen til social- og sundhedsassistent.

Luk alle
Åben alle

Der er jobgaranti i Middelfart kommune for alle SOSU-elever. Jobgarantien er en mulighed, som du kan gøre brug af, såfremt du ikke efter endt uddannelse opnår job på egen hånd. Jobgarantien dækker over midlertidige stillinger af minimum 3 måneders varighed.