I Middelfart Kommune bygger visionen på et stærkt ’vi’, hvor alle parter mødes som ligeværdige, og hvor det handler om at spille hinanden gode. Velfærd, gode oplevelser og grøn omstilling er noget, vi skaber sammen.

Under overskriften "Vi bygger broerne" lyder vores vision:

Middelfart Kommune skal være et af Danmarks mest attraktive steder at leve, bo, arbejde og opleve. Med stærke fællesskaber og plads til forskellighed. Vi skal samtidig være åbne, ambitiøse og attraktive over for verden omkring os.

I forlængelse af visionen har vi fokus på vores tre styrkepositioner, som lyder:

  1. Vækst med omtanke
  2. Gode levekvaliteter for børn, unge, voksne og ældre
  3. Stærke fællesskaber

Du kan læse mere om rammer, retning, mål og indsatser i folderen "Vi bygger broerne". 

For at understøtte visionen, har vi udarbejdet vores politiske mål, som konkretiserer hvordan de forskellige forvaltninger arbejder med de specifikke mål.

Læs om vores vision: "Vi bygger broerne"

Læs vores politiske mål