Middelfart Kommune vil være en attraktiv arbejdsplads, hvor gode muligheder for løbende kompetenceudvikling sikrer kvalitet i opgaveløsningen såvel som mening i arbejdslivet. Kompetenceudvikling sker med fokus på den enkeltes livsfase og de behov, der kan variere over tid ift. krav i arbejdet.

Det betyder, at vi:

  • Tror på at kompetenceudvikling er en naturlig del af en læringskultur, hvor vi løbende afprøver nye tiltag og åbent deler ud af det vi lærer, både når vi begår fejl og når vi fejrer succeser.

  • Arbejder målrettet med faglig og personlig kompetenceudvikling, så medarbejderen oplever sig klædt på til at indfri både nutidige og kommende krav i arbejdet.

  • Planlægger kompetenceudvikling med afsæt i organisatoriske mål, konkrete opgaver, den enkeltes kompetencer og teamets/afdelingens/området samlede kompetencer.

  • Vælger metode efter behov fordi vi ved, at kompetenceudvikling kan ske ved formel uddannelse, ved sparring, strukturerede feedbackprocesser, sidemandsoplæring eller muligheden for at lære fra sig til andre.

  • Har særligt fokus på bæredygtighed og klima.