Vores overordnede mål er løbende at udvikle og forbedre de fysiske, psykosociale og organisatoriske arbejdsforhold i Middelfart Kommune til gavn for både medarbejdere og organisation. Det sker gennem en struktureret og systematisk tilgang til arbejdsmiljøledelse.

Det betyder, at:

  • vi skaber et godt arbejdsmiljø med tidssvarende fysiske, psykosociale og organisatoriske rammer, som forebygger og minimerer risikoen for arbejdsbetingende skader, sygdom og nedslidning
  • arbejdet i Middelfart Kommune skal foregå fuldt sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
  • der er sundhedsfremmende tilbud til alle ansatte
  • ledelsen på alle niveauer i kommunen har et særligt ansvar for arbejdsmiljøet
  • løbende lederudvikling er central for at sikre et godt arbejdsmiljø
  • løbende kompetenceudvikling af arbejdsmiljøorganisationen er central for at sikre et godt arbejdsmiljø
  • vi skaber bæredygtige politikker og procedurer på alle niveauer i kommunen, som sikrer systematisering af lov- og kravsopfyldelse